Menu Zamknij

Miejsce obrad

PAŁAC OBRZYCKO
(http://palac-obrzycko.pl/, http://obrzycko.pl)

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej odbędzie się w urokliwym Pałacu w Obrzycku, w województwie wielkopolskim, powiecie szamotulskim.
Obrzycko to malownicza miejscowość położona u ujścia rzeki Samy do Warty, na południowym skraju Puszczy Noteckiej, która stanowi największy zwarty obszar leśny w tej części Europy.
Pałac Obrzycko, będący dawną rezydencją Raczyńskich – jednego z najbogatszych i najbardziej znanych rodów Wielkopolski XIX i XX wieku, otoczony jest pięknym parkiem krajobrazowym, w którego bogatym drzewostanie znajdują się takie pomniki przyrody, jak lipy, modrzewie oraz dęby. Położenie obiektu stanowi jeden z jego największych atutów, dzięki któremu uczestnicy Szkoły będą mogli spędzić czas w malowniczym i naturalnym otoczeniu.
Pałac zbudowany został w stylu eklektycznym w latach 1906-1910 dla Zygmunta Raczyńskiego poprzez powiększenie powstałego już wcześniej dworu Anatazego Raczyńskiego. W skład zespołu parkowo-pałacowego wchodzą także dwie oficyny pochodzące z tego samego okresu oraz budynek dawnej bażanciarni.
Po II wojnie światowej pałac w Obrzycku wszedł w posiadanie państwa, a jego gospodarzem został Fundusz Wczasów Pracowniczych. W roku 1989 właścicielem zabytkowego pałacu stał się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie znajduje się tam Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Poznaniu.