Menu Zamknij

List do Młodych

Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

ze względu na warunki epidemiczne, kierując się bezpieczeństwem nas wszystkich, termin XXXIV LSMP im. Marii Dudzikowej został przełożony na 13 – 17 września 2021r. Organizatorzy i Mistrzowie pozostają ci sami. Tematyka Pedagogika w uniwersytecie. Konteksty – koncepcje – praktyki oraz program ramowy pozostają bez zmian.

Zaistniała sytuacja sprawia, że przed uniwersytetem, edukacją akademicką i pedagogiką wyłoniły się nowe wyzwania i powstały nowe doświadczenia. Niektóre z nich mogą okazać się źródłem nieodwracalnych zmian w wymiarze osobowym i zbiorowym. Dla wielu z nas jest to czas szczególnego namysłu nad każdym z tytułowych fenomenów. Już od roku podejmujemy trud poszukiwania odpowiedzi na pytania, jakie postawiliśmy do dyskusji na XXXIV LSMP.

Zwracamy się do osób, które planują wzięcie udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu, jakim jest Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, by już teraz (kwiecień 2021) podjęły zadania związane z przygotowaniem swojego aktywnego uczestniczenia w uczeniu się z innymi i od innych. Spostrzeżenia, doświadczenia, refleksje poczynione w czasie stanu pandemii zasługujące nie tylko na upamiętnienie, ale także na krytyczne analizy mogące stać się zaczynem nowego w uniwersytecie i w akademickiej pedagogice. Aktualny rok akademicki może okazać się czasem przełomu, zmian w tradycji i wyjścia poza oswojoną codzienność, zarówno w wymiarze treściowym, jak i organizacyjnym, wyzwolić nowe inicjatywy i projekty badawcze. To właśnie będzie przedmiotem prac XXXIV LSMP.

Proponujemy, by przygotowania do uczestnictwa XXXIV LSMP im. Marii Dudzikowej rozpocząć już teraz. Kierujące pracą Szkoły prof. M. Czerepaniak-Walczak i dr hab. prof. UZ Ewa Bochno zapraszają na konsultacje w formule zdalnej. Konsultacje te można rozpocząć już w kwietniu 2021 roku. Przedmiotem konsultacji będą zagadnienia zaprojektowane na tegoroczną Szkołę, w tym pomysły i projekty badań, jakie można realizować w związku z zaplanowaną problematyką oraz analizy interpretacje i opisy scen i zdarzeń z życia akademickiej codzienności w czasie i po sytuacji pandemicznej.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa w XXXIV LSMP będzie również dodatkowym argumentem we wnioskowaniu do władz własnych Instytutów/Wydziałów o uzyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów tego uczestniczenia.

Do zobaczenia na LSMP. Pozdrawiamy,

/-/ Maria Czerepaniak-Walczak (malwa_1@interia.eu)
/-/ Ewa Bochno (e.bochno@ips.uz.zgora.pl)

Szczecin, Zielona Góra, 24.03.2021 r.