Menu Zamknij

Komunikaty

Komunikat nr 3

     

Poznań, 24 marca 2021 roku

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się w dniach 13-17 września 2021 roku w formule hybrydowej. Zmiana terminu wydarzenia planowanego pierwotnie na wrzesień 2020 została uchwalona przez KNP PAN i wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Formuła hybrydowa pozwoli na udział większej liczby uczestników, ponieważ przewidujemy udział stacjonarny oraz online. Obecnie obowiązujące wymogi sanitarne pozwalają na udział stacjonarny w reżimie sanitarnym mniejszej liczby osób niż przewidywano pierwotnie. W związku z tym uczestnictwo w formule online stanowi szansę na wzięcie udziału w tegorocznej Szkole dla wszystkich zainteresowanych jej tematyką.

Ramy merytoryczne i organizacyjne XXXIV LSMP nie ulegają zmianie. Kierownictwo naukowe obejmą zatem prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Gospodarzem Szkoły pozostaje Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską.

LSMP odbędzie się w dniach 13 – 17 września 2021 roku w Obrzycku. Miejsce tegorocznej Szkoły to malowniczy park w dolinie Warty, który otacza dawną rezydencję rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego Młodych Pedagożek i Pedagogów: tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia w ramach Szkół odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia oraz prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Problematyka tegorocznej Szkoły Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki pozostaje bez zmian. Tematyką tą chcemy wpisać się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, z uwzględnieniem obecnej – szczególnej sytuacji, modyfikującej dotychczasowe myślenie o uniwersytecie i edukacji akademickiej. Podczas XXXIV LSMP interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz.

Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych, między innymi wokół takich pytań, jak:
1) Uniwersytet – Jaki (nie) jest? Jaki (nie) może być? Jaki być (nie) powinien? Jak go badać i o nim pisać?
2) O tożsamości podmiotów w uniwersytecie – interakcje społeczne, edukacyjne i badawcze w szkole wyższej?
3) Pedagogika i pedagogia funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, czyli jak analizować, interpretować i opisywać sceny i zdarzenia z życia akademickiej codzienności?

Poziom dyskusji gwarantuje dobór kompetentnych merytorycznie wykładowców. Oto alfabetyczna lista profesorów tytularnych i uczelnianych, z którymi – niezależnie od wysłuchania ich wykładów lub udziału w ich seminariach z tematem – będzie można także konsultować własne projekty naukowo-badawcze czy wydawnicze: Wiesław Ambrozik, Ewa Bochno, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Krzysztof Jakubiak, Małgorzata Kowalska, Barbara Kromolicka, Stefan Kwiatkowski, Marek Kwiek, Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Jerzy Nikitorowicz, Radosław Rybkowski, Anna Sajdak-Burska, Mirosław Szymański, Bogusław Śliwerski, Marzenna Zaorska

Swój aktywny udział w LSMP potwierdzili Profesorowie reprezentujący władze KNP PAN: Agnieszka Cybal-Michalska (Przewodnicząca) Stefan Kwiatkowski, Mirosław Szymański (Wiceprzewodniczący), Barbara Kromolicka, Jerzy Nikitorowicz, Marzenna Zaorska (Prezydium).

W ramach LSMP będzie można także skorzystać z bogatej oferty warsztatów, które prowadzić będą: Anna Babicka-Wirkus, Maksymilian Chutorański, Magdalena Karkowska, Anna Kola, Alicja Korzeniecka-Bondar, Aneta Makowska, Oskar Szwabowski.

Już dziś serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w Letniej Szkole i prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku informacji o nowym terminie i zmianie trybu wydarzenia.

Wraz z komunikatem przekazujemy List adresowany do Młodych od Marii Czerepaniak-Walczak oraz Ewy Bochno, w którym m.in. zachęcamy do podjęcia już teraz konsultacji online.

Osoby zainteresowane chęcią udziału w XXXIV LSMP im. Marii Dudzikowej, prosimy o wypełnienie formularza właściwego ze względu na wybraną formę udziału. Przewidujemy możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej lub online. Organizatorzy mogą zapewnić ograniczoną liczbę miejsc (20) dla uczestnictwa w formie stacjonarnej. O zakwalifikowaniu do udziału w tej formie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony w dwóch wersjach (uczestnictwo stacjonarne oraz uczestnictwo online) w połowie kwietnia br. (będzie aktywny od 19 kwietnia 2021 roku, godz. 12.00) na stronie wydarzenia: Formularz rejestracyjny

Informujemy, że koszt uczestnictwa w XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów wynosi:
– dla udziału stacjonarnego (fizyczny udział w wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, publikacja)
950 złotych;
– dla udziału online (udział online w wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły, publikacja) – 350 złotych.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonywania płatności za udział przekażemy w komunikacie kierowanym do osób, które dokonają zgłoszenia poprzez wybrany formularz zgłoszeniowy.

Dynamiczna sytuacja epidemiczna sprawia, że trudno nam przedstawić szczegółowe rozwiązania organizacyjne dotyczące LSMP oraz ostateczny kształt Szkoły. Zapewniamy jednak, że tegoroczna Szkoła odbędzie się w zaplanowanym terminie w formule, która będzie zgodna z obowiązującymi wówczas przepisami prawnymi (m.in. rozporządzeniami i zaleceniami rządowymi oraz uczelnianymi).


W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarzami LSMP:
dr Bożena Kanclerz, tel.: 607 036 289; mail: lsmp34@amu.edu.pl
dr Mateusz Marciniak, tel.: 665 255 799 mail: lsmp34@amu.edu.pl


Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
malwa_1@interia.eu

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
e.bochno@ips.uz.zgora.pl
Tel. 691-33-55-65

Sekretarze Naukowi XXXIV LSMP
Prezydenci Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2019/2021
Dr Bożena Kanclerz
Dr Mateusz Marciniak

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska


Komunikat nr 2

     

Poznań, 19 maja 2020 roku

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Zmiana terminu wydarzenia planowanego pierwotnie na wrzesień 2020 została uchwalona przez KNP PAN, wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz Decyzji Prezesa PAN nr 15/2020 z dnia 12 marca 2020 (par. 2 i 7). Natomiast, ramy merytoryczne i organizacyjne XXXIV LSMP nie ulegają zmianie. Kierownictwo naukowe obejmą zatem prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Gospodarzem Szkoły pozostaje Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską.

LSMP odbędzie się w dniach 13 – 17 września 2021 roku w Obrzycku. Miejsce przyszłorocznej Szkoły to malowniczy park w dolinie Warty, który otacza dawną rezydencję rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego Młodych Pedagożek i Pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Problematyka przyszłorocznej Szkoły Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki pozostaje bez zmian. Tematyką tą chcemy wpisać się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, z uwzględnieniem obecnej – szczególnej sytuacji, modyfikującej dotychczasowe myślenie o uniwersytecie i edukacji akademickiej. Podczas XXXIV LSMP interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz.

Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych, między innymi wokół takich pytań, jak:
1) Uniwersytet – Jaki (nie) jest? Jaki (nie) może być? Jaki być (nie) powinien? Jak go badać i o nim pisać?
2) O tożsamości podmiotów w uniwersytecie – interakcje społeczne, edukacyjne i badawcze w szkole wyższej?
3) Pedagogika i pedagogia funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, czyli jak analizować, interpretować i opisywać sceny i zdarzenia z życia akademickiej codzienności?

Poziom dyskusji gwarantuje dobór kompetentnych merytorycznie wykładowców. Oto alfabetyczna lista profesorów tytularnych i uczelnianych, z którymi – niezależnie od wysłuchania ich wykładów lub udziału w ich seminariach z tematem – będzie można także konsultować na miejscu własne projekty naukowo-badawcze czy wydawnicze: Wiesław Ambrozik, Ewa Bochno, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, Małgorzata Kowalska, Marek Kwiek, Zbyszko Melosik, Radosław Rybkowski, Anna Sajdak-Burska, Bogusław Śliwerski.

Swój aktywny udział w LSMP potwierdzili Profesorowie reprezentujący władze KNP PAN: Agnieszka Cybal-Michalska (Przewodnicząca) Stefan Kwiatkowski, Roman Leppert (Wiceprzewodniczący), Barbara Kromolicka, Marzenna Zaorska (Prezydium).

W ramach LSMP będzie można także skorzystać z bogatej oferty warsztatów, które prowadzić będą: Anna Babicka-Wirkus, Maksymilian Chutorański, Magdalena Karkowska, Anna Kola, Alicja Korzeniecka-Bondar, Aneta Makowska, Oskar Szwabowski.

Już dziś serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w przyszłorocznej Letniej Szkole i prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku informacji o zmianie terminu wydarzenia. Osoby zainteresowane chęcią udziału w XXXIV LSMP im. Marii Dudzikowej, która odbędzie się w 2021 roku, prosimy o wypełnienie:
Formularza Zgłoszeniowego

Wraz z komunikatem przekazujemy List adresowany do Młodych od Marii Czerepaniak-Walczak oraz Ewy Bochno, w którym m.in. zachęcamy do podjęcia już teraz konsultacji online.

Szczegółowe informacje dotyczące XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów podamy w kolejnym komunikacie oraz na naszej stronie: lsmp34.amu.edu.pl

Informujemy, że przewidywany koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały) w XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów wynosić będzie 950 złotych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarzami LSMP:
– dr Bożena Kanclerz, tel.: +48 607 036 289, mail: lsmp34@amu.edu.pl
– dr Mateusz Marciniak, tel.: +48 665 255 799, mail: lsmp34@amu.edu.pl

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
malwa_1@interia.eu

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
e.bochno@ips.uz.zgora.pl
Tel. +48 691-33-55-65

Sekretarze Naukowi XXXIV LSMP
Prezydenci Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2019/2021
Dr Bożena Kanclerz
Dr Mateusz Marciniak

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska


Komunikat nr 1

     

Poznań, 31 marca 2020

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

Przed nami XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Kierownictwo naukowe tegorocznej LSMP obejmą prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Gospodarzem Szkoły będzie Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską.
LSMP odbędzie się w dniach 14 – 18 września 2020 roku w Obrzycku. Miejsce tegorocznej Szkoły to malowniczy park w dolinie Warty, który otacza dawną rezydencję rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego Młodych pedagożek i pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Problematyką tegorocznej Szkoły, tj. Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki chcemy wpisać się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie. Szczególnie interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz.

Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych, między innymi wokół takich pytań, jak:

1) Uniwersytet – Jaki (nie) jest? Jaki (nie) może być? Jaki być (nie) powinien? Jak go badać i o nim pisać?
2) O tożsamości podmiotów w uniwersytecie – interakcje społeczne, edukacyjne i badawcze w szkole wyższej?
3) Pedagogika i pedagogia funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, czyli jak analizować, interpretować i opisywać sceny i zdarzenia z życia akademickiej codzienności?

Poziom dyskusji gwarantuje dobór kompetentnych merytorycznie wykładowców. Oto alfabetyczna lista profesorów tytularnych i uczelnianych, z którymi – niezależnie od wysłuchania ich wykładów – będzie można także konsultować na miejscu własne projekty naukowo-badawcze czy wydawnicze:
Wiesław Ambrozik, Ewa Bochno, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, Małgorzata Kowalska, Barbara Kromolicka, Stefan Kwiatkowski, Marek Kwiek, Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Radosław Rybkowski, Anna Sajdak-Burska, Bogusław Śliwerski, Marzenna Zaorska.

W ramach LSMP będzie można także skorzystać z bogatej oferty warsztatowej.

Już dziś serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w Letniej Szkole i prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku informacji o tegorocznej Szkole. Osoby zainteresowane chęcią udziału w XXXIV LSMP prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 czerwca 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów podamy w kolejnym komunikacie oraz na naszej stronie: lsmp34.amu.edu.pl
Informujemy, że przewidywany koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały) w XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów wynosić będzie 950 złotych.


W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarzami LSMP:
dr Bożena Kanclerz, tel.: 607 036 289; mail: lsmp34@amu.edu.pl
dr Mateusz Marciniak, tel.: 665 255 799 mail: lsmp34@amu.edu.pl


Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
malwa_1@interia.eu

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP
dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
e.bochno@ips.uz.zgora.pl
Tel. 691-33-55-65

Sekretarze Naukowi XXXIV LSMP
Prezydenci Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2019/2020
Dr Bożena Kanclerz
Dr Mateusz Marciniak

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska