Menu Zamknij

Idea LSMP

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego Młodych: pedagożek i pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Wartość Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w procesie wspierania środowiska akademickiego pedagogów jest trudna do przecenienia. Szkoła znacznie wykracza poza ramy tradycyjnych konferencji, urasta do rangi instytucji z własną kulturą. Osoby zainteresowane poznaniem historii Szkół, ich idei i klimatu zachęcamy do lektury publikacji dotyczących LSMP. Uwadze polecamy szczególnie tomy jubileuszowe, z okazji dwudziestopięciolecia  oraz trzydziestolecia Szkół:

E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy KNP PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016