Menu Zamknij

Zaproszenie

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej
Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki
Poznań-Obrzycko 13-17 września 2021 roku

 

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Zmiana terminu wydarzenia planowanego pierwotnie na wrzesień 2020 została uchwalona przez KNP PAN, a wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

XXXIV LSMP odbędzie się w dniach 13 – 17 września 2021 roku w formule hybrydowej. Przewidujemy udział stacjonarny (w reżimie sanitarnym, niewielkiej liczby uczestników) oraz online (wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia). Uczestnicy LSMP podejmą problematykę Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki. Kierownictwo naukowe Szkoły obejmą prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Rolę Gospodarza spotkania będzie natomiast pełnić Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal–Michalską.

Tematyka tegorocznej Szkoły wpisuje się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, z uwzględnieniem obecnej – szczególnej sytuacji, modyfikującej dotychczasowe myślenie o uniwersytecie i edukacji akademickiej. Szczególnie interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz.

Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych, między innymi wokół takich pytań, jak:

1) Uniwersytet – Jaki (nie) jest? Jaki (nie) może być? Jaki być (nie) powinien? Jak go badać i o nim pisać?
2) O tożsamości podmiotów w uniwersytecie – interakcje społeczne, edukacyjne i badawcze w szkole wyższej?
3) Pedagogika i pedagogia funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, czyli jak analizować, interpretować i opisywać sceny i zdarzenia z życia akademickiej codzienności?

Miejsce tegorocznej Szkoły to malowniczy park w dolinie Warty, który otacza dawną rezydencję rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.